top of page
  • Forfatterens bildeIngvild Borgestad Stander

Tips til bærekraftig virksomhet

Følger du med i timen? Miljøpolitikk er viktigere enn noensinne. Flere og flere «grønne fond» presenteres til potensielle investorer, og hvis man som bedrift ikke har tatt grep for å bli enda mer miljøvennlig, henger man snart etter.

Nyetablerte virksomheter inkluderer ofte bærekraftighet helt fra begynnelsen, mens en rekke veletablerte virksomheter tar grep nå for å endre forretningsmodellen sin. Det kan føles som en stor utfordring å skape en grønnere hverdag, og ulike bransjer vil ha ulike kriterier og angripe oppgaven fra ulike ståsted. Kanskje velger du miljøfyrtårnsertifisering for å avdekke hvordan din virksomhet kan forbedre seg og skaffe deg et konkurransefortrinn. Men uansett virksomhetsstørrelse og bransje, starter holdningsendringen med små valg vi foretar i hverdagen. Her følger noen tips for hvordan vi sammen kan ta små grep som kan få store konsekvenser.

  1. Revurder avfallshåndteringen Har kontoret gode løsninger for kildesortering? Er avfallsbeholderne godt nok merket og store nok? Er renholdspersonell godt nok opplært i avfallshåndteringen? Hva er rutinene for farlig avfall og EE‑avfall? Kanskje det er på tide med en liten oppfriskning av kunnskap om kildesortering, eller nye, fine miljøstasjoner på kontoret?

  2. Innfør en digital ryddedag

Har du tenkt over at internett fører til klimautslipp hele døgnet? Alle filer vi lagrer i skyen, lagres på en server som trenger både strøm og nedkjøling. Dette krever energi. Jo mer unødvendig data vi har lagret, jo mer unødige utslipp er vi indirekte ansvarlige for. Ja, automatisk lagring i skyen lagrer også alle midlertidige skjermbilder du tar på mobilen … Ved å innføre en digital ryddedag hvor vi sletter unødvendige filer, kan vi spare miljøet og i tillegg få en mer strukturert og oversiktlig arbeidshverdag. Les mer om digitale ryddedager her.

  1. Revurder bruken av kontor Pandemien introduserte oss til hjemmekontoret. Som en følge av redusert pendling til og fra arbeidsplass, gikk det totale klimautslippet ned. Kan din virksomhet innføre hybridkontor hvor dere jobber enkelte dager hjemmefra, slik at unødvendige utslipp i forbindelse med reise reduseres? Kan flere møter holdes digitalt? Flere virksomheter oppdager at de ikke trenger like store lokaler som tidligere når ansatte kombinerer hjemmekontoret med det tradisjonelle kontoret. Flere kan dele på samme arbeidsplass. Dette fører ofte til reduserte utgifter i forbindelse med strømbruk og oppvarming. Ved å installere sensorer og tidsur for lys og varme, kan man også unngå at lokalene sluker strøm uten at noen er til stede.

  2. Leie istedenfor eie Gjenbruk blir bare mer og mer aktuelt. Vi trenger digitalt utstyr for å utføre jobben, men har du vurdert å leie istedenfor eie? Flere bedrifter tilbyr både PC-er og mobiltelefoner for utleie nå, og ofte kan man spare både kostnader og miljø ved å inngå slike avtaler. Hvorfor skal eldre mobiltelefoner ligge ubrukt i skuffen hvis de kan gjenvinnes? En mobiltelefon inneholder mange sjeldne metaller og grunnstoffer det krever mye ressurser å utvinne. Dette er et tema Release har satt søkelyset på.

  3. Benytt tjenestene til en virtuell assistent

En virtuell assistent krever ikke egen kontorplass i dine lokaler. Du betaler kun for timene du bruker, så én person kan assistere flere virksomheter fra samme kontorpult. Ved å sette bort oppgaver til en virtuell assistent, frigjør du tid du heller kan bruke på viktigere ting … som planlegging av virksomhetens nye miljøpolitikk!


80 visninger0 kommentarer

Commenti


Logo til Sekretær.no - Virtuell assistent
bottom of page