top of page
  • Forfatterens bildeSekretær.no

Lønner det seg med en virtuell assistent?


Lønner det seg for din bedrift å ansette en virtuell assistent? Kanskje, men ikke alltid. Det avhenger bl.a. av den ansattes stillingsbrøk og produktivitet / effektive arbeidstid per dag.

Som beregningsgrunnlag har vi brukt en gjennomsnittlig månedsinntekt på kr. 43,400 (hentet fra Statistisk sentralbyrå).

For å beregne den totale ansattkostnaden, har vi brukt en kalkulator utviklet av Rune Pedersen på vegne av Smartepenger.no. Kalkulatoren finner du her: http://www.smartepenger.no/105-kalkulator/2734-ansattkostnad

Regnestykket forutsetter:

  • 230 dager per år

  • 10 betalte fraværsdager

  • 0.5 timer per dag til private ærender

  • 10 dagers ubetalt ekstra jobbing.

Som sammenligningsgrunnlag, har vi brukt vår standard timesats på kr. 499,- for å skissere den potensielle innsparingen.

Med utgangspunkt i de ovennevnte forutsetningene, jobber en fast ansatt i snitt 134.5 effektive arbeidstimer per måned, og koster din bedrift kr. 486 per time. Altså 13 kroner mindre per time enn våre virtuelle assistenter.

Men hva om den effektive arbeidstiden er lavere? Kanskje du bare har et sporadisk behov for bistand, eller ønsker støtte til et tidsbegrenset prosjekt. Da lønner det seg mest sannsynlig med en virtuell assistent. Se den potensielle innsparingen i følgende tabell:


Merk: Dette regnestykket endrer seg ut ifra den individuelle ansattes avtalte månedslønn.

Sekretær.no er en helt uforpliktende tjeneste der din bedrift utelukkende betaler for de effektive timene som din virtuelle assistent jobber. Enten du trenger hjelp i 1 time, eller med jevne og ujevne mellomrom hele året. Det er ingen bindingstid. En enkel, uforpliktende og forutsigbar løsning, med potensiell høy innsparing!

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

82 visninger0 kommentarer

Comments


Logo til Sekretær.no - Virtuell assistent
bottom of page