top of page
  • Forfatterens bildeSekretær.no

Hvordan bruke en virtuell assistent til å håndtere varierende arbeidsbelastning?

Oppdatert: 9. sep. 2020Tenk om arbeidsbelastningen i din bedrift kunne ligget på nøyaktig 100% hele året. Tenk så forutsigbart og lett å planlegge. Men de fleste vil si seg enige i at dette ikke er tilfelle. Arbeidsbelastningen varierer fra dag til dag, måned til måned, kvartal til kvartal, osv. Omtrent sånn:


Hva gjør din bedrift når arbeidsmengden øker til over 100%? 

  • Nedprioriterer andre oppgaver? 

  • Får de ansatte til å jobbe overtid

  • Lar økt produktivitet gå på bekostning av kvalitet? 

  • Takker nei til oppdrag? 

La oss trekke en strek gjennom grafen på 100%-nivået. 


Se for deg nå at du hadde en ekstra ressurs du kunne hyret inn til å jobbe med alt “over streken”. Det er nettopp det en virtuell assistent kan hjelpe deg med. Tanken er ikke at en VA skal jobbe med bedriftens kjerneoppgaver, men heller de oppgavene som du ellers hadde måttet nedprioritere når arbeidsmengden tiltar. For eksempel:


Den store fordelen med en virtuell assistent er at du kun betaler for tiden som blir brukt på ditt oppdrag. Du slipper å tenke på kontorplass, forsikringer, arbeidsgiveravgift, pensjon og øvrige kostnader forbundet med å ansette noen fast. 

Ta kontakt hvis du vil vite mer om hvordan en virtuell assistent kan hjelpe deg og din bedrift.

(+47) 993 05 234

33 visninger0 kommentarer

Comments


Logo til Sekretær.no - Virtuell assistent
bottom of page